ЗАПОВЕД на Кмета на Община Гурково относно вземане на превантивни мерки за недопускане на коронавирусна инфекция в Общината.

МЕНЮ