ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

В Община Гурково стартира Целева Програма – „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”

По Проекта ще бъде предоставена храна на 170 представители на целевите групи за периода от 27.04.2020г до 15.06.2020г. в работните дни. Целта е да се подпомогнат уязвими лица от различни целеви групи в периода на извънредното положение на територията на Община Гурково в условията на световната пандемия с предоставяне на топъл обяд, както и осигуряване на съдействие при пазаруване на най-необходимото – храна и лекарства. Целевите групи по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ са:

• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

МЕНЮ