СТАРТ НА СРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ

На 23.10.2020г. от 14 ч. кметът на Община Гурково Мариан Цонев ще даде старт на строително-ремонтните дейности на обект"Изграждане на мост,при км.3+165 на път"SZR2101/III-5007/Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп"и реконструкция на подходите към моста.
Проведена обществена поръчка и сключен договор за изпълнение на строително-ремонтните дейности сДЗЗД"Подпорна стена2020" гр.Стара Загора на стойност488402лв. с ДДС. Проектът е финансиран с ПМС96/2019г.
Срокът на изпълнение е до края на м. декември 2020г.
За да има връзка с населените места Брестова Дворище,Жълтопоп е направен обходен път.

МЕНЮ