СЪС ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ГЕРГАНА МИКОВА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА СЕ ВЪВЕЖДА ВЕЧЕРЕН ЧАС

СЪС ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ГЕРГАНА МИКОВА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА  СЕ ВЪВЕЖДА ВЕЧЕРЕН ЧАС

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на вирус COVID-19 на територията на област Стара Загора, и по препоръка на Областния медицински съвет днес, 31 март, областният управител Гергана Микова издаде заповед № РД-ЗД-17/31.03.2020 г., с която се въвежда вечерен час в цялата област , който важи за часовете  от 21.00 ч. до 5.00 ч. Вечерният час няма да важи за работещите на смени, лицата, отиващи и връщащи се от работа, и за лицата, нуждаещи се от медицински грижи. 
Заповедта на областния управител влезе в сила от 00.00 ч. на 1.04.2020 г. 
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на ОД МВР Стара Загора и на кметовете на общините от областта.

 

МЕНЮ