СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В ЗАКРИТИ ИЛИ НА ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ДА НОСЯТ МАСКА ЗА ЛИЦЕ.

МЕНЮ