СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО СЕ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗНА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЩИНАТА ДО 13.05.2020г

МЕНЮ