СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ И ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 26 МАРТ 2020 Г.

Съобщение за отмяна провеждането на заседанията на Постоянните комисии и заседанието  на Общински съвет Гурково , насрочено за 26 март 2020 г.

.docx

МЕНЮ