СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. "Княз Ал. Батенберг" 3
тел.: КМЕТ - 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ - 04331/ 2084,
факс 04331/2884,
e-mail - qurkovo obs@abv.ba

ГРАФИК

 

ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ПРОБНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 ГОД.

 

            дата

      Населено

         място

        Час/от -до

                     Местоположение на

                             машината

14.09.2022

15.09.2022

16.09.2022

30.09.2022

 

 

       ГУРКОВО

 

 

      9.00 - 16.00ч

   1-ви етаж на Общинска администрация

           Гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг" № 3

23.09.2022

29.09.2022

 

       ГУРКОВО

 

     9.00 - 16.00ч

 

 Пенсионерски клуб гр. Гурково

19.09.2022

20.09.2022

21.09.2022

 

      ПАНИЧЕРЕВО

 

      9.00 - 16.00ч

 

 Пенсионерски клуб

26.09.2022

27.09.2022

28.09.2022

 

       КОНАРЕ

 

     9.00 - 16.00ч

 

 КМЕТСТВОТО

 

 

 

МЕНЮ