СЪОБЩЕНИЕ

ПОРАДИ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ,

ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА РОЗОВАРНАТА - гр.ГУРКОВО И ДВЕТЕ КЪЩИ ПОД НЕЯ

ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

МЕНЮ