СЪОБЩЕНИЕ

Днес 19.05.2022 г. ще се проведе

профилактика и дезинфекция на водопроводната мрежа

на гр. Гурково.

Това няма да наруши водоподаването.

МЕНЮ