СЪОБЩЕНИЕ

Национално сдружение на общините в Република България (namrb.org)    - Ред за предоставяне на помощ за настаняване на лица, търсещи закрила в България

МЕНЮ