СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Гурково уведомява населението,

че на 06.01.2021 година от 09,30 часа ще започне дезинфекция

на всички открити площи в града – паркове,улици.

МЕНЮ