СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРКОВО УВЕДОМЯВА,ЧЕ НА 8 МАРТ 2021 ГОД. СЛЕД 13,00 ЧАСА АДМИНИСТРАЦИЯТА НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ.

МЕНЮ