СЪОБЩЕНИЕ

На  08.09.2020г

14:30 – 17:00  с. Паничерево – без вода Ниска зона, поради авария;

 

15:00 – 17:00  с. Паничерево – поради присъединяване на СВО – без вода част от Висока зона;

 

На 09.09.2020г.

09:00 – 12:00   с. Паничерево - без вода част от ВЗ, поради поставяне на въздушник

 

На 10.09.2020г с.Паничерево -11:30 – 17:00  с. Паничерево – без вода Ниска зона, поради подмяна на водопровод;

На 11.09.2020г. 10:00 – 14:00  с. Паничерево – без вода Ниска зона, поради реконструкция на водопровод;

10:00 – 15:00   гр. Гурково – поради две аварии – без вода следните улици: Здравец, Хр. Ботев, Крайречна;

На 15.09.2020г.

 09:00 – 17:00  с. Паничерево – без вода Висока зона, поради реконструкция на водопровод;

На 16.09.2020г. 10:00 – 13:00  с. Паничерево – без вода Висока зона, поради реконструкция на водопровод;

МЕНЮ