Пускане на вода за напояване на частни дворове

Община Гурково уведомява гражданите, че от 19.05.2020г. започва поетапно пускане на водата за напояване на частните дворове.

С цел недопускане разлив на водата по уличното платно, умоляваме гражданите да почистят прилежащите си тротоарни площи и вади за напояване.

МЕНЮ