ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕННАТА СИСТЕМА

ОБЩИНА ГУРКОВО УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО ЧЕ НА 22 АПРИЛ 2020 ГОД. СЛЕД 10,00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРОФИЛАКТИКА НА ОПОВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА / СИРЕНИТЕ/.

МЕНЮ