ПРИЗИВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ДАРЕНИЯ

ПРИЗИВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО Уважаеми съграждани, представители на бизнеса и професионалните организации! Тежката ситуация, в която се намира страната, и реалните рискове за всеки от нейните граждани налагат спешни мерки за ограничаване на разпространението на заразата COVID-19 . Част от тях са свързани със закупуването на необходимите предпазни средства, консумативи, облекла за създаване на условия за адекватни действия от страна на лекарите, медицинските сестри, фелдшерите, санитарите, социалните работници, служители от администрацията и всички други наши съграждани, чието професионално призвание им отрежда най-тежката, най-опасната и най-отговорна роля в човешкото противодействие на пандемията. Част от възрастните, болни и други групи социалноуязвими хора също се нуждаят от нашата подкрепа. В тези нелеки дни на тревожна неизвестност дарените от вас средства, наред с чисто финансовата си стойност, биха придобили и високата морална стойност на хуманния жест, показващ силата на човешката съпричастност. Нека покажем нашата солидарност като общество и заедно да спечелим борбата срещу заразата. ИСКАТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ? Всеки, който желае да дари пакитирани стоки, маски, защитни облекла, дезинфектанти и други, трябва да се свърже с Общинския кризисен щаб на тел.: 04331/2260; 0885555869; 0885555325 Община Гурково обявява следната дарителска сметка, по която граждани и фирми могат да преведат суми, които ще бъдат използвани единствено за подпомагане на Домашен социален патронаж, възрастните и нуждаещите се граждани на общината. Банкова сметка на Община Гурково в Централна кооперативна банка АД, клон Стара Загора, офис Гурково IBANBG88 CECB 9790 8463 6980 00 BIC CECBBGSF КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 51 00 Основание за плащане: Дарение - коронавирус Общинският кризисен щаб на Гурково изказва благодарност на всички дарители за съпричастността им в настоящия труден момент. На интернет страницата на общината ще се публикува списък на всички дарители, който ще бъде допълван ежедневно.

.docx

МЕНЮ