ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г.

 

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ЗА 2019 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет - Гурково

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и

юридически лица от общината на

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 17.07.2020 г. /петък/ от

от 16,30 часа  в Младежки дом, находящ се

на пл.“Генчо Къргов“ гр. Гурково

 

       Гражданите могат да се запознаят с пълния текст на годишния отчет на електронната страница на Община Гурково  www.obshtina-gurkovo.comи на хартиен носител в стая № 19 в сградата на Община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, всеки ден от 09:00 до 16:00 часа.

Вашите мнения и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: 

gurkovo_obs@abv.bg   obs_gurkovo@mail.bg

 

Гочо Гочев /п/

Председател на Общински съвет  -  Гурково

Покана.docx

Отчет.pdf

Доклад.pdf

МЕНЮ