ПОКАНА ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В ОБЩИНА ГУРКОВО

ОБЩИНА ГУРКОВО

                  

ПОКАНА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В ОБЩИНА ГУРКОВО

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

  

ПОКАНВАМЕ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ОТ КМЕТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГУРКОВО СРЕЩА С БИЗНЕСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ВАШИТЕ ВИЖДАНИЯ  ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ГУРКОВО, КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА  ПОДКРЕПАТА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ОТ СТРАНА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 ЮНИ 2020 ГОДИНА ( ПЕТЪК) ОТ 16,00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА МЛАДЕЖКИ КЛУБ ГРАД ГУРКОВО, НАМИРАЩА СЕ НА ПЛОЩАД «ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ».

НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ТАКИВА СРЕЩИ ДА СТАНАТ ТРАДИЦИЯ И СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЯКА ГОДИНА.

МОЛЯ, ДО 22 ЮНИ ДА ПОТВЪРДИТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ. НА ТЕЛ. 04331/2260 ; 0876388503.

 

 

 

 

С уважение / п /

МАРИАН ЦОНЕВ

Кмет на община Гурково

 

 

 

МЕНЮ