ОБЩИНА ГУРКОВО УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА ГУРКОВО УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ , ЧЕ СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, СЧИТАНО ОТ 15 ЮНИ 2020 ГОД. ЗАПОЧВА ДА ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: - СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СКИЦА НА СГРАДА - СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ В КККР УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРКОВО, БУЛ. „ „ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ № 3 – ПЪРВИ ЕТАЖ – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ .

Административни услуги.docx

МЕНЮ