Община Гурково изказва благодарност на фирмите подпомогнали нуждите на домакинствата

Община Гурково изказва благодарност на фирмите подпомогнали нуждите на домакинствата

 

Община Гурково изказва благодарност за направени финансови дарения на:

„ГРАЦИЯ ЦОНЕВА” ЕООД, град Гурково за финансова помощ в размер на 5 000лв

и

„АСФА” ООД, с. Ръжена за финансова помощ в размер на 10 000лв.

Съгласно волята на дарителите, с предоставената финансова помощ ще бъдат закупени хранителни продукти за нуждите на домакинствата в Община Гурково, които ще бъдат раздадени преди Гергьовден.

 

Благодарим!

МЕНЮ