ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА НОМИНАЦИИ НА НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ПО ПОВОД ЧЕСТВАНЕТО НА 24 МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ.

 

О Б Я В А

 

 

Обществената комисия за избор на носители на наградиобявява прием за номинации на носители на награди на Община Гурково по повод честването на  24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост  в следната категория:

 

 

-         Награда  „24 май -  Ден  на българската просвета и култура и на

славянската писменост”  - присъжда се на учител с принос за издиганеобществения престиж на учителската професия и доказани високипрофесионални умения като преподавател и възпитател на младотопоколение.

 

        

    Писмени предложения  за присъждане на наградите, съпроводени с  биографични данни на номинираните, могат да се направят  от държавни и общински институции, обществени организации и граждани, като условията и реда са определени в Наредбата за символите и наградите на Община Гурково, публикувана на официалната страница на Общината  www.obshtina-gurkovo.com.

 

Очакваме Вашите номинации до 17.00 часа на 04май 2020 г. в деловодството на Община Гурково - бул.“Княз Ал. Батенберг“ № 3, ет.2, стая № 10. За предложения изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

 

 

      Носителите на наградите  се обявяват на тържество, посветено на24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Обява.doc

МЕНЮ