Кой е длъжен да плаща такса за притежаване на куче?

МЕНЮ