Извършена планова декаризация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  На 24.04.2020 г. се извърши плануваната от Община Гурково декаризация /пръскане срещу кърлежи/ на зелени площи /паркове, детски градини, зони за отдих и спорт/ в населените места на общината, като   третирането на терените се извърши с биоцида АЛФАЦИП 60 СК, със специално оборудван автомобил на фирма „ДДД-1” ООД, с която общината има сключен договор.  В близост до третираните площи са поставени информационни табели с вида на използвания препарат и карантинния срок. Изготвени са протоколи, които съдържат информация за името на препарата, с който е пръскано и площта, която е била обработена.

МЕНЮ