ИЗПУСКАНЕ НА ВОДНИ МАСИ ОТ ЯЗОВИР КОПРИНКА ПО РЕКА ТУНДЖА

ПОРАДИ ИЗПУСКАНЕ НА ВОДНИ МАСИ ОТ ЯЗОВИР КОПРИНКА ПО РЕКА ТУНДЖА В ПЕРИОДА ОТ 20 АВГУСТ ДО 22 АВГУСТ, УВЕДОМЯВАМЕ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГУРКОВО, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВИСОКА ВЪЛНА ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТУНДЖА. ОБЩИНА ГУРКОВО МОЛИ ЗА БДИТЕЛНОСТ И ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ОТ СТРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕДВИЖВАНЕ В РАЙОНА НА РЕКА ТУНДЖА. 

МЕНЮ