Подмяна на водопровод на 09.07.2020г: 09:00 – 12:00  с. Паничерево – поради подмяна на водопровод – без вода част от Ниска зона;

МЕНЮ