ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 от 27.09.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2017-09-28

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

І.Публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, на жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

област

Населено място

идентификатор

площ в

кв.м.

Първоначална тръжна цена/нaУПС
без ДДС

Час на търга

1

Стара Загора

Гурково

18157.98.958

288

1200.00 лв.

1045

2

Стара Загора

Гурково

18157.98.960

278

1160.00 лв.

1100

3

Стара Загора

Гурково

18157.98.961

245

1020.00 лв.

1115

4

Стара Загора

Гурково

18157.98.962

296

1230.00 лв.

1130

5

Стара Загора

Гурково

18157.98.963

278

1160.00 лв.

1145

6

Стара Загора

Гурково

18157.98.965

248

1030.00 лв.

1200

7

Стара Загора

Гурково

18157.98.966

275

1150.00 лв.

1215

8

Стара Загора

Гурково

18157.98.971

280

1170.00 лв.

1230

9

Стара Загора

Гурково

18157.98.972

280

1170.00 лв.

1245

10

Стара Загора

Гурково

18157.98.973

275

1150.00 лв.

1300

Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 30.10.2017г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 27.10.2017.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 27.10.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 10.11.2017г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 09.11.2017 включително.

За справки: тел: 04331/22-60

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ