Последваща оценка на проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води- гр. Гурково.”

Публикувана на: 2010-06-29

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ