„Одит на проект: ‘Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води- гр. Гурково”

Публикувана на: 2010-09-18

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ