Малка обществена поръчка с предмет „ Изготвяне на оценки за съответствие със съществените изисквания към строежите като комплексни доклади във фаза Идеен и Работен проект „ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води- гр. Гурково” във фаза Идеен и Работен проект.

Публикувана на: 2010-09-18

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ