Малка обществена поръчка с предмет упражняване на независим строителен надзор при: „Изграждане на улична мрежа с дължина 1131.21 л.м. в гр. Гурково по проект № 24/322/00019 – „Подобряване на жизнената среда в населените места на община Гурково”

Публикувана на: 2010-09-21

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ