За удължаване срока за представяне на оферти по процедура с предмет : Последваща оценка на проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково”

Публикувана на: 2010-10-05

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
55.00 Kb
2010-10-05

МЕНЮ