Публичен търг с явно наддаване за обект:Отдаване под наем за срок от 3 / три / години на недвижим имот

Публикувана на: 2010-11-01

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
28.50 Kb
2010-11-01

МЕНЮ