ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 549 / 550 / 551 и 552 от 26.03.2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 181, 178, 179, 180 и 182 от 29.04.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-05-04

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЗА 15 ГОДИНИ НА ИМОТ с площ 993 кв.м – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
55.00 Kb
2015-05-04
55.00 Kb
2015-05-04
52.83 Kb
2015-05-04
56.50 Kb
2015-05-04
28.50 Kb
2015-05-04
54.50 Kb
2015-05-04
28.00 Kb
2015-05-04

МЕНЮ