ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО

Публикувана на: 2011-04-04

Прикачени файлове: 2

Описание на обекта на поръчката:

Позиция 1:
Ремонт на път SZR 1024 – ж.п. гара Гурково – гр. Гурково Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес машинно съгласно приложената количествена сметка. /Приложение/.

Позиция 2:
Ремонт на улици:
2.1 Ремонт на улица блоково пространство гр. Гурково
Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на армирана бетонова настилка съгласно приложената количествена сметка. /Приложение/.
2.2. Ремонт на улица „Първи май” в град Гурково
Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес, базалтови плочи и бордюри машинно и друго, съгласно приложената количествена сметка./Приложение/.
2.3 Ремонт на улица „Ал. Стамболийски” в град Гурково

Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на асфалтобетон, полагане на 60 м. тръби за напояване, разваляне и полагане на бордюри съгласно приложената количествена сметка. /Приложение/.

!!! СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е УДЪЛЖЕН ДО 17.00ч. НА 14.04.2011г. !!!

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ