ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО

Публикувана на: 2011-05-30

Прикачени файлове: 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО

Описание на обекта на поръчката:

Позиция 1:
Ремонт на път SZR 1024 – ж.п. гара Гурково – гр. Гурково Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес машинно съгласно приложената количествена сметка. /Приложение/.

Позиция 2:
Ремонт на улици:
2.1 Ремонт на улица „Първи май” в град Гурково
Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес, базалтови плочи и бордюри машинно и друго, съгласно приложената количествена сметка. /Приложение/.
2.2. Ремонт на улица „Ал. Стамболийски” в град Гурково

Изпълнението на обекта включва доставка и полагане на асфалтобетон, полагане на 60 м. тръби за напояване, разваляне и полагане на бордюри съгласно приложената количествена сметка. /Приложение/.

РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ:
Срока за представяне на офертни предложения до 17.00 часа на 28.04.2011г.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ