ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 395 от 31.03.2011 г., № 434 от 30.06.2011 г., № 427 от 30.05.2011 г., № 437 от 30.06.2011 г., № 428 от 30.05.2011 г. и № 438 от 30.06.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 225, 224, 223, 222, 226 и 227 от 22.07.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2011-08-03

Прикачени файлове: 1

Публичен търг с явно наддаване за обекти:

Позиции:

  1. Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост...
  2. Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ