ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 439, 440 и 441 от 30.06.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 234, 235 и 236 от 25.07.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2011-08-03

Прикачени файлове: 1

Публичен търг с явно наддаване за обекти:

Позиции:

1. Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост...

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ