Публичен търг с явно наддаване за обекти

Публикувана на: 2011-11-04

Прикачени файлове: 1

Публичен търг с явно наддаване за обекти

  • Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на част от недвижим имот
  • Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ