ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА. „Доставка на оборудване за кухня в СОУ „Хр.Смирненски” и ОДЗ „Латинка” по обособени позиции в гр.Гурково”

Публикувана на: 2012-03-04

Прикачени файлове: 2

Документи и файлове

МЕНЮ