ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА на ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №565 от 30.04.2015 г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с № 578 от 28.05.2015 г. и № 585 от 25.06.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-08-05

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижими имоти - частна общинска собственост в сградата на Общинска администрация – гр. Гурково ет.2, ст.№6 на 11.09.2015 година

Документи и файлове

МЕНЮ