ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с № 12 от 24.11.2011 г. , № 54 от 17.02.2012 г. и № 49 от 17.02.2012 г НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с № 73 от 12.03.2012 г. и № 75 от 13.03.2012 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-03-22

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Я В А:
Публичен търг с явно наддаване

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ