Извършване на услуга с предмет: Консултации – изготвяне на документация за обществени поръчки за: Строителство на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”; упражняване на независим строителен надзор за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”; консултации – финансово управление и отчитане на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”.

Публикувана на: 2012-03-01

Прикачени файлове: 1

Извършване на услуга с предмет: Консултации – изготвяне на документация за обществени поръчки за: Строителство на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”; упражняване на независим строителен надзор за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”; консултации – финансово управление и отчитане на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
90.02 Kb
2012-03-01

МЕНЮ