ПОКАНА за участие в процедура по ЗОП за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж - Гурково, Училищен стол в СОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ ”Латинка” – Гурково, ЦДГ ”Тодора Недина” – с. Паничерево и ЦДГ ”Весела дружинка”

Публикувана на: 2012-04-05

Прикачени файлове: 1

ПОКАНА за участие в процедура по ЗОП за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж - Гурково, Училищен стол в СОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ ”Латинка” – Гурково, ЦДГ ”Тодора Недина” – с. Паничерево и ЦДГ ”Весела дружинка” – с. Конаре” Краен срок за подаване на оферти - 19.04.2012 г. - 16, 30 часа

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ