Общ.Гурково обявява, че на 05.04.12г. от 9.30 часа ще се отварят ценовите оферти на допуснатите до участие кандидати във връзка с процедура за обект „Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр.Гурково"

Публикувана на: 2012-04-02

Прикачени файлове: 1

Община Гурково обявява, че е на 05.04.2012 г. от 9.30 часа ще се отварят ценовите оферти на допуснатите до участие кандидати във връзка с процедура по НВМОП за обект „Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково” публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки под номер 00694-2012-0001.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
478.50 Kb
2012-04-02

МЕНЮ