Публична покана, за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:Консултации – изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки за: избор на изпълнител на Строителство на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре,

Публикувана на: 2012-04-25

Прикачени файлове: 1

Публична покана, за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:

Консултации – изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки за: тръжна документация за провеждане на Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на Строителство на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре, общ. Гурково”

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ