Откриване на процедура по ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП – гр. Гурково, Училищен стол в СОУ „Хр. Смирненски” гр. Гурково, ОДЗ ”Латинка” – Гурково, ЦДГ ”Тодора Недина” – Паничерево и ЦДГ ”Весела дружинка” – Конаре

Публикувана на: 2012-04-25

Прикачени файлове: 1

Откриване на процедура по ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП – гр. Гурково, Училищен стол в СОУ „Хр. Смирненски” гр. Гурково, ОДЗ ”Латинка” – Гурково, ЦДГ ”Тодора Недина” – Паничерево и ЦДГ ”Весела дружинка” – Конаре

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ