ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с № 74 от 29.03.2012 г. и № 75 от 29.03.2012 г НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с № 159 от 25.04.2012 г. и № 158 от 25.04.2012 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-05-07

Прикачени файлове: 1

Публичен търг с явно наддаване за:

  1. Отдаване под наем за срок на недвижим имот - частна общинска собственост – Помещение № 1 с площ 20 кв.м., представляващо част от сграда бивша Автоспирка с идентификатор 22767.501.449.2
  2. Отдаване под наем за срок на недвижим имот - частна общинска собственост – Помещение № 3 с площ 50 кв.м., представляващо част от сграда бивша Автоспирка с идентификатор 22767.501.449.2

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
40.00 Kb
2012-05-07

МЕНЮ