Публична покана, за избор на изпълнител за извършване на СМР/СРР на обект: "Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково"

Публикувана на: 2012-05-16

Прикачени файлове: 1

Публична покана, за избор на изпълнител за извършване на СМР/СРР на обект:
"Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково" по обособени позиции:

  • Позиция 1: "Направа кръпки на улици в гр. Гурково"
  • Позиция 2: "Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на Община Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп"
  • Позиция 3: "Ремонт на път SZR 1024 – ж.п. гара Гурково – гр. Гурково"

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ