ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА на ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ № 603, 604, 606, 607, 608 от 30.07.2015 г., № 578 от 28.05.2015 г. и № 585 от 25.06.2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 435, 436, 437, 438, 434, 439, 440 от 28.09.2015 г. НА КМЕТ

Публикувана на: 2015-11-02

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижими имоти.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
478.50 Kb
2015-11-02
54.60 Kb
2015-11-02
40.00 Kb
2015-11-02
90.02 Kb
2015-11-02

МЕНЮ